• 24/7 đặt hàng qua mạng

    Đó là thuận tiện hơn để bạn có thể đặt hàng vào ban đêm hoặc trên đường. Bạn đang bận rộn. Không phải chờ đợi để nghe về thời gian dẫn hoặc sao lưu đơn đặt hàng - xem những gì có sẵn và đặt những gì bạn muốn VỚI DOANH NGHIỆP.
  • CLICK & THU

    Với dịch vụ mới này, người mua có thể nhận sản phẩm mà họ mua trong vòng 4-6 ngày làm việc tại một trong những điểm thu địa phương của chúng tôi ở Nam Phi, loại bỏ chi phí lưu trữ và vận chuyển.
  • Mua sắm an toàn

    Như i-Pay xác nhận thương, chúng tôi cung cấp cho bạn 100% an toàn và thuận tiện Mua sắm trực tuyến. Chúng tôi chấp nhận thanh toán trực tuyến EFT cũng như chuyển khoản ngân hàng.

trường hợp dự án

Khám phá các dự án của công ty chúng tôi đã thực hiện

công ty đối tác nhất

Duyệt sản phẩm từ các nhà sản xuất cáp sợi quang hàng đầu thế giới
YÊU CẦU VỚI DOANH NGHIỆP